Uddannelse

​Vi har i øjeblikket 5 medarbejderer som har været igennem nedriveruddannelsen.

Uddannelsens formål

Uddannelsen til nedriver giver dig en grundig, alsidig viden og praktiske færdigheder. Som nedriver er du i stand til at udføre arbejdet forsvarligt i forhold til dig selv og dine omgivelser.

Det er vigtigt, at sikkerheden er på plads og gældende regler følges. Det stiller krav til din viden, faglighed, fleksibilitet og evne til at samarbejde. Derfor skal du uddanne dig for at blive nedriver.

Uddannelse

Nedrivningsuddannelsen er etableret af Fagligt Fælles Forbund, 3F og Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri.

Uddannelsen varer 1½ år og er opbygget, så du skif­te­vis deltager i kurser på erhvervsskolen VIA Erhvervsuddannelser i Horsens og arbejder i den virksomhed, du har indgået uddannel­ses­aftale med. De første 3 måneder af ansættelsen er en prøvetid, hvor aftalen kan opsiges ensidigt af dig eller virksomheden.

Der er 10 skoleperioder på 2 ugers varighed. I alt 20 uger.

Der undervises i hovedområder som bygningskonstruktioner, sikkerhed, materialelære, miljøforhold, maskinbetjening og værktøjers betjening. I skoleforløbet får du certifikat til bl.a. stillads og truck.

Mellem skoleperioderne arbejder du i virksomheden på lige fod med de øvrige medarbejdere i 2 eller 3 mands sjak.

Der indgår en lang række forskellige emner og fag i de enkelte skole-perioder.

Det drejer sig bl.a. om lovgivning og brancheforhold, materialekendskab, bygningstyper, bygningsstabilitet, ustabile bygninger, indvendig og udvendig nedrivning, samt nedrivning af produktionsanlæg.

Sikkerhed og miljøhensyn indgår i undervisning i form af introduktion til arbejdsmiljø - bygge og anlæg, sikkerhedsuddannelse i fjernelse af asbestholdige materiale, brancherettet elementær brandbekæmpelse og førstehjælp, arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning. Endvidere indgår personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy, anhugning på byggepladsen, betjening af personlifte, ergonomi, opstilling af rulle og bukkestilladser, affaldssortering, samt vejen som arbejdsplads og brug af faldsikring.

Du bliver undervist i at bruge håndværktøj, motorsav, gaffeltruck certifikatkursus B (på sigt teleskoplæsser), at køre gummiged og anvende minidumpere og motorbører.

Af andre emner indgår tegningsforståelse, logistik på arbejdspladsen, anvendelse af PC brugerprogrammer på jobbet, samt kommunikation og samarbejde på byggepladsen.​

Weisleder Nedrivning A/S

CVR: 30175239

Telefon: 58 54 56 05

E-mail: firma@weisleder.dk​